fbpx

Livets Reder

Årets kunstprojekt er Livets reder af Veronica Hodges

Veronica Hodges’ kærlighed til fugle får her luft under vingerne, idet hun bygger seks reder på Vestegnen, og hun skaber en unik fugl til hver af rederne. Hver enkelt rede bygges i grene og kviste. Reden vil blive så stor, at man kan sætte sig ind i den og forhåbentlig fornemme redens tryghed og måske med en tanke på sin egen rede. Fuglene skabes i papir og vil blive sat i rederne op til Vestegnens Kulturuge.

Med Livets Reder vil Veronica Hodges gerne bygge ramme om publikums relation til reden og til fuglene. ”Reden er en metafor for det sted, hvor vi kommer fra og føler os trygge. Den tryghed, der skal til for, at vi bliver i stand til at komme ud af reden og møde andre mennesker. Det er mit håb, at reden kan give rum til fællesskab og samtale” fortæller Veronica Hodges. På den måde forholder kunstværket sig til årets tema for Vestegnens Kulturuge: Mellem lys og skygge. Reden giver måske skygge for lyset, men den skærmer også for omverdenen og bliver det trygge udgangspunkt. Den tryghed, man må bevæge sig ud af for at møde mennesker og opleve verden. Således afspejler reden og fuglen både vores trygge udgangspunkt og vores trang til at flyve ud og møde verden udenfor.

Er du redebygger?

Har du lyst til at være med til at bygge reden i Hvidovre, kan du kontakte Veronica Hodges på Facebook og Instagram eller Monika Funder i Hvidovre Kommune, xmf@hvidovre.dk.
Opfordringen fra kulturugen er, at publikum vil flyve fra egen rede og komme rundt at se alle rederne på Vestegnen. De seks reder med fugle vil stå færdige til Vestegnens Kulturuges start den 7. september 2018. Rederne kan opleves i et par år, men eftersom de opføres i naturmaterialer, vil de efterhånden blive nedbrudt.

Følg opbygningen af ”Livets reder” på Facebook.
Tjek Vestegnens Kulturuges Facebook og www.vestegnenskulturuge.dk for mere info.

Artikler

Magasinet Sammen om Rødovre, rk.dk
Maj 2018: Kunsten kan få folk til at tale sammen

Sjællandske Nyheder, sn.dk
19. maj 2018: Vestegnens Kulturuge bygger rede i Ishøj
11. maj 2018: Bygger »Livets Reder« til kulturuge
19. april 2018: Video og billeder: Bygger reder på Vestegnen
7. marts 2018: Pip i Vestegnens Kulturuge

Søndagsavisen Vestegnen
19. april 2018: Kunstprojekt i gang: Bygger reder på Vestegnen

Høje-Taastrup Kommune, htk.dk
4. maj 2018: Veronica Hodges bygger Livets reder

Hvidovre Avis, hvidovreavis.dk
10. maj 2018: Vestegnens Kulturuge bygger rede i Hvidovre

Workshops

Tekst og billedemateriale til PR

Rødovre – Viben

Hvidovre – Svalen

Ishøj – Klyden

Albertslund – Isfuglen

Veronica Hodges
Stockholmsgade 13, kld, 2100 København
Phone 0045 2683 2920
birdnest@veronicahodges.dk